Badania Szybkościowe

Za pomocą fotokomórek możemy zbadać czas na dowolnym odcinku!

Przebieg testów:

Do pomiaru czasu używane są 3 fotokomórki - start, międzyczas na dowolnym odcinku oraz meta. Czas mierzony jest z dokładnością 0,001 sek. i nie uwzględnia czasu reakcji badanego, bowiem uruchomianie fotokomórek odbywa się samoczynnie w momencie przecięcia wiązki laserowej przez zawodnika.

Próby można  dowolnie modyfikować np. start po nabiegu, z prowadzeniem piłki, po slalomie itp.  

Wiadomości dla trenera:
Porównanie czasów na różnych odcinkach. Analiza dystansu (stosunek pierwszej fazy biegu: przyspieszenie na pierwszych metrach, nabranie prędkości do drugiej fazy biegu: utrzymanie prędkości). Określenie typu zawodnika: szybkościowy, wytrzymałościowy, szybkościowo - wytrzymałościowy.

Raport po badaniach obejmuje: Analizę wyników (czasy oraz prędkości) na poszczególnych metrach, porównanie do wcześniejszych badań, podział zawodników według predyspozycji, zalecenia treningowe odnośnie indywidualnych obciążeń dla każdego gracza.

Warto również zdecydować się na nagranie biegu, by później dokładnie przeanalizować technikę ruchów zawodnika na pierwszych metrach i w trakcie dystansu. Wizualizacja pomaga zawodnikowi w ewentualnej korekcie.

Cena:

*Zespoły Młodzieżowe – 150 zł

*Zespoły Seniorskie – 200 zł

(Wysokość ceny uwzględniona jest na grupę maksymalnie 20 osób)