Badania Wydolności Organizmu (testy do odmowy)

 Beep Test (profesjonalna wersja stosowana w klubach Bundesligii)

Opis: wielostopniowy 20-metrowy test wahadłowy. Badanie wydolności polega na ciągłym biegu między dwoma punktami (liniami) oddalonymi od siebie o 20 m. Zawodnik musi dostosować tempo biegu do sygnału dźwiękowego. Test składa się z 21 poziomów, z których każdy trwa około 62 sek. i podzielony jest na kilkanaście 20 metrowych odcinków. Prędkość na pierwszym poziomie wynosi 8,5 km/h i wzrasta z każdym poziomem 0,5 km/h. Zawodnik kończy test kiedy nie jest w stanie pokonać danego odcinka w wyznaczonym czasie. Do testu wykorzystywany jest rzutnik wraz z ekranem, dzięki czemu zawodnik oprócz sygnału dźwiękowego ma możliwość śledzenia prędkości ruchu w danym powtórzeniu, co znacznie wpływa na ekonomikę ruchów.

Dla kogo?: Grupy sportowe, dzieci i młodzież, zdrowe osoby dorosłe o dobrej wydolności.

Przeciwwskazania: Niska wydolność, kontuzje, podejrzenie chorób/wad (szczególnie układu krążenia)

Wiadomości dla trenera:
Określenie wytrzymałości organizmu przez wartość pułapu tlenowego Vo2max (na podstawie pokonanej liczby etapów), wyznaczenie tętna maksymalnego, szacowanego progu przemian beztlenowych oraz określenie tempa restytucji.

Współczynniki korelacji z wartościami pułapu tlenowego (VO2max): u dorosłych w wieku 18-38 lat wynosi r=0.84-0.88 oraz u dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat r=0.71-0.88 co świadczy o wymierności testu.

YO­-YO Test

Test Yo-Yo to 20 metrowy bieg wahadłowy z progresywnie narastającym tempem wyznaczanym przez sygnały dźwiękowe. Test jest podzielony na dwa etapy. Każdy etap składa się z dwóch 20-metrowych biegów, po których następuje dziesięciosekundowa przerwa na regenerację. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, biegniesz 20 metrów, dotykasz linii końcowej strefy biegu zewnętrzną stopą i biegniesz 20 m w przeciwnym kierunku bez zatrzymywania się. Później masz 10s na regenerację. Wykonaj jak najwięcej tego typu 20-metrowych biegów utrzymując tempo według wskazówek sygnału dźwiękowego. Czas na pokonanie każdego następnego odcinka skraca się, dlatego należy biec coraz szybciej i utrzymywać tempo zgodnie z sygnałami dźwiękowymi.

Interwałowy charakter testu obciąża zarówno system energetyczny aerobowy (tlenowy) jak i anaerobowy(beztlenowy).

Wyniki testu YO-YO są bardzo dobrym wskaźnikiem wytrzymałości  i regeneracji po powtarzanych okresach intensywnego wysiłku. Badania wykazują, że dystans pokonywany w teście YO-YO mierzy dokładnie poziom wydolności zawodnika. Wyniki YO-YO są doskonałym wyznacznikiem pozycjonowania zawodników na boisku, precyzyjnie mierzą jego możliwości biegowe i regeneracyjne

Cena:
Zespoły młodzieżowe – 200 zł  
Zespoły seniorskie – 250 zł
Wysokość ceny uwzględniona jest na grupę 20 osób
 
Na badania wydolnościowe maksymalne osoba powinna przynieść zaświadczenie od lekarza sportowego, lekarza pracy lub kardiologa o następującej treści:
"Zaświadczam, że ....(imię i nazwisko) jest zdolny do wykonywania wysiłków fizycznych o wysokiej intensywności".
Dopuszczalna jest także książeczka sportowa z aktualnymi badaniami lekarskimi.