Testy Funkcjonalne FMS

FMS ( Functional Movement Screen)

Testy diagnostyczne do oceny funkcjonalności ruchów człowieka

Test składa się z 7 prostych zadań ruchowych pozwalających zweryfikować fundamentalne zdolności ruchowe będące podstawą do budowania kolejnych pięter zdolności motorycznych. Podczas testów ocenia się zarówno: ruchomość stawów, koordynację mięśniowo-nerwową, stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną), jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych oraz staramy się odnaleźć słabe ogniwa łańcucha kinematycznego (kombinacji kilku kolejno rozmieszczonych stawów stanowiących kompleksowy układ ruchowy).

FMS łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone funkcje.

Każdą próbę wykonujemy dwukrotnie, oceniamy lepsze wykonanie, przy próbach asymetrycznych oceniamy słabszą część ciała.

Zalety testów funkcjonalnych FMS:

- znajduje „słabe ogniwo” łańcucha kinematycznego oraz ocenia ryzyko kontuzji.

- pozwala określić funkcjonalne ograniczenia i asymetrii, które mogą zmniejszać efekty treningu.

- na podstawie uzyskanych wyników dobieramy optymalne i indywidualne ćwiczenia dla każdego zawodnika.

- Regularna kontrola pozwala porównanie efektów pracy w zakresie kształtowania motoryczności podstawowej w stosunku do badania wyjściowego.

Dzięki temu badaniu pacjenci czy sportowcy stają się bardziej świadomi swoich ograniczeń ruchowych. Bagatelizowanie takich problemów może prowadzić do stanów przeciążeniowych oraz kontuzji. Analiza wyniku FMS pozwala zaplanować dobrą terapię oraz weryfikować jej efektywność po zakończeniu leczenia.

Cena:  Jednorazowe wykonanie testów 30zł,

*przy dużej grupie cenę ustalamy indywidualnie