Testy Selekcyjne Kandydatów do klubów, szkół sportowych

Organizujesz nabór do klasy sportowej lub klubu?

Skorzystaj z profesjonalnych metod kontroli sprawności fizycznej i wybierz jeden z proponowanych testów lub sam zaproponuj swój. Wszystko jest kwestią ustalenia !

Na podstawie dokładnych pomiarów będziesz mógł obiektywnie ocenić indywidualne predyspozycje zawodnika do wybranej dyscypliny sportowej.

Cenę ustalimy indywidualnie